TANCAR
Accés ràpid
Pagament a proveïdors
 Retribucions Regidors 
Sentències Judicials
 Dades Econòmiques 


 
GESTIÓ TRANSPARENT

L'Ajuntament treballa en en sentit de la transparència en la gestió, perquè el ciutadà sàpiga com s'administren els recursos públics. Aquí trobareu tot un seguit d'iniciatives encaminades a fer visibles i accessibles serveis, funcionament i informacions de l'Administració Local.

Des de 2011 hi ha habilitat aquest espai, juntament amb el de DADES ECONÒMIQUES,  i en breu tota aquesta informació i molta més es trobarà al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, en el qual estem treballant intensament perquè durant els primers mesos de 2017 estigui al dia, moltes gràcies per la vostra comprensió.

 Accés al Portal de TRANSPARÈNCIA a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Tossa de Mar
www.tossademar.cat/seu


 


 

Període mitjà de pagament a proveïdors

En virtut de la llei LO 9/2013, de 20 de desembre de 2013, sobre control del deute comercial al sector públic, en la disposició addicional primera: Publicació del període mitjà de pagament a proveïdors, publiquem aquí les següents dades. I s'inclou en el pla de tresoreria les mesures de reducció del període mitjà de pagament a proveïdors per complir el termini màxim de pagament que preveu la normativa sobre morositat. Aquesta llei és d'aplicació des del 22 de gener de 2014.

Zona de descàrrega

BOE LO 9/2013 de 20 de desembre de 2013
2016: Veure les dades del 2016 i posterior al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
2015: 1er. trimestre · 2on. trimestre · 3er. trimestre · 4art. trimestre
2014: 1er. trimestre · 2on. trimestre · 3er. trimestre · 4art. trimestre
   
Retribucions dels Regidors de l'Ajuntament
 

Consulta-ho al Portal de transparència

1. INSTITUCIONAL_ INSTITUCIONAL/1.6. ALTS CÀRRECS_ALTOS CARGOS/1.6.1. RETRIBUCIONS_RETRIBUCIONES:
Retribucions dels Regidors de l'Ajuntament (al Portal de transparència)

o descarregat en PDF un resum mensual de les retribucions dels regidors de l'Ajuntament de Tossa de Mar:

Zona de descàrrega

2019: Retribucions dels Regidors de l'Ajuntament (directament al Portal de transparència)
2018: gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre
2017: gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre
2016: gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre
2015: gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre
2014: gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre · RESUM
2013: gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre
2012: gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre
2011: juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre
   

 

Dades Econòmiques

També es poden consultar algunes dades econòmiques com el Pla de Sanejament, el Pressupost del 2012, les Ordenances Fiscals del 2012 o la Liquidació del pressupost del 2011. Feu clic aquí per accedir a la informació!

 

Sentències Judicials de l'Ajuntament

Descarregat en PDF la informació

Ajuntament / Família Teixidor

Sentència Jutjat Contenciós Administratiu Girona 1
Conveni entre l'Ajuntament i la família Teixidor (plànols)
Resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya fixant el justipreu
Resolució del recurs del Jurat Provincial d'Expropiació
Sentència Tribunal Superior de Justícia
Auto Tribunal Superior - Recurs de Cassació
Auto Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fixant l'import a pagar i terminis
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org