TANCAR
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Amb taules i cadires i/o mercaderies
OVP Ocupació de Via Pública

L'Ajuntament ha assumit la competència per el control i cobrament de la taxa per ocupació de la via pública.

Durant els darrers anys, els interessats han formulat les sol·licituds corresponents que han estat resoltes reglamentàriament, el que ha permès actualitzar els padrons municipals.

Amb aquesta informació i la procedent dels padrons d'anys anteriors s'han elaborat els llistats de liquidacions per a l'ocupació lucrativa de la via pública d'enguany.

Només hauran de presentar sol·licitud aquelles activitats de nova implantació o que canviï la titularitat o l’activitat, la resta no hauran de presentar cap sol·licitud abans del 31 de març.

Calendari

Els serveis econòmics municipals tenen previst el següent calendari de cobrament:

- Notificacions de les liquidacions entre el 16 i el 31 de juliol.
- Període de pagament des de la data de la notificació fins al 5 de setembre.
- El règim de pagament, llistes de liquidacions anuals, no permet domiciliació bancària.

Les notificacions de les liquidacions les realitzarà personal municipal, i servirà per fer la darrera comprovació sobre el terreny, tant de les superfícies ocupades, com dels titulars de les mateixes. Aquesta darrera actuació permetrà localitzar discrepàncies, si n'hi ha, entre el llistat cobratori i la realitat.

Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Zona de descàrrega

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública (Format .DOC)
Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública (Format .PDF)
Nota informativa
Anunci

 

 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  
 

 

Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org